PROXIVE

Behandling av personuppgifter

Proxive lagrar de personuppgifter som du angivit i enlighet Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR)

Endast behöriga administratörer ifrån de olika organisationerna kan komma åt de uppgifter du anger förutom ditt lösenord som är krypterat.

De personuppgifter som lagras är:

  • användarnamn
  • namn
  • organisation
  • arbetsplats
  • e-postadresser

Personuppgifterna lagras för att kunna fastställa behörigt användande av Proxive.